აღმოსავლეთ ევროპის უნივერსიტეტი (EEU)

ბექა ქანთარია (ასოცირებული პროფესორი)

უკან

ბექა ქანთარია (ასოცირებული პროფესორი)

აღმოსავლეთ ევროპის უნივერსიტეტის იურიდიული ფაკულტეტის ასოცირებული პროფესორი, მიმართულება საჯარო სამართალი, საკონსტიტუციო სამართალი. სამართლის დოქტორი (თსუ),  საქართველოს პრეზიდენტის ორგზის სტიპენდიანტი, გამარჯვებულია 2014 წლის ნომინაციაში: „ქართული კონსტიტუციონალიზმის განვითარებაში შეტანილი წვლილისთვის“. ავტორია 10 წიგნის, აგრეთვე არის საქართველოს კონსტიტუციის კომენტარების, საქართველოს საკონსტიტუციო სამართალში სახელმძღვანელოს თანაავტორი. 2007-2014 წლებში იყო საქართველოს უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი და სამართლის სკოლის სადისერტაციო საბჭოების ხელმძღვანელი. მონაწილეობს ეროვნულ და საერთაშორისო კონფერენციებში. არის შპს „ევროპის აკადემიური ცენტრის“ დამფუძნებელი და გენერალური დირექტორი, ასოციაცია „საქართველო-ევროპის თანამშრომლობის“ დამფუძნებელი და პრეზიდენტი. ყავს მეუღლე და ორი შვილი.