აღმოსავლეთ ევროპის უნივერსიტეტი (EEU)

ლევან მოსახლიშვილი (ასოცირებული პროფესორი)

უკან

ლევან მოსახლიშვილი (ასოცირებული პროფესორი)

სამართლის დოქტორი (საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი), აღმოსავლეთ ევროპის უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მოწვეული ლექტორი,  გამოცდილი იურისტ -  ექსპერტი და ტრენერი, ათობით სახელმძღვანელოს ავტორი და თანაავტორი, ათობით სამეცნიერო ნაშრომის ავტორი, აშშ-ს სასამართლო ადმინისტრირების ნაციონალური ასოციაციის წევრი (2007 – 2009 წ.წ.), სამოქალაქო განათლების ახალგაზრდული ცენტრის გამგეობის წევრი, ადამიანის რესურსების ეროვნული ასოციაციის წევრი.